Saksnr.  88/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Ny lokal forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune, Hordaland

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Ny lokal forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune, Hordaland
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Ny lokal forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune, Hordaland
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 23.02.17
- Ny lokal forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune, Hordaland
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 090217
- Forslag til ny forskrift
- Oppsummering merknader
- Fagnotat datert 14112016<< Tilbake