Saksnr.  84/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., Sletten, barnehage, Reguleringsplan, Arealplan-ID 63690000, 2.gangs behandling

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., Sletten, barnehage, Reguleringsplan, Arealplan-ID 63690000, 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., Sletten, barnehage, Reguleringsplan, Arealplan-ID 63690000, 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 23.02.17
- Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., Sletten, barnehage, Reguleringsplan, Arealplan-ID 63690000, 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat 2 gangs behandling. Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl.,
- Plankart 1-1000 2016-08-25
- Reguleringsbestemmelser 2016-08-03
- Planbeskrivelse 2016-08-09
- Merknadsskjema-Offentlig ettersyn 2016-05-06
- Merknadskart Offentlig ettersyn 2014-05-11
- Notat om endringer 2016-08-09
- Illustrasjonsplan 1-500 2016-01-29
- Snitt og oppriss 2016-05-12
- Sol- og skyggeillustrasjoner 2014-05-09
- Perspektiv 3D 2014-05-09
- VA-rammeplan 2015-09-11
- Støyutredning 2014-04-29
- Trafikkanalyse 2015-05-08
- Kulturminnedokumentasjon 2014-05-09
- Rekreasjon og friluftsliv 2014-05-09
- Barnetråkk 2014-05-09
- ROS analyse 2016-08-09<< Tilbake