Saksnr.  74/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Etablering av positive aktiviteter i Nygårdsparkens øvre del etter gjenåpning i 2017. Aktivitetskoordinator mv.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Etablering av positive aktiviteter i Nygårdsparkens øvre del etter gjenåpning i 2017. Aktivitetskoordinator mv.
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Etablering av positive aktiviteter i Nygårdsparkens øvre del etter gjenåpning i 2017. Aktivitetskoordinator mv.
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 08.03.17
- Etablering av positive aktiviteter i Nygårdsparkens øvre del etter gjenåpning i 2017. Aktivitetskoordinator mv.
- Innstilling/vedtak
Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017 07.03.17
- Etablering av positive aktiviteter i Nygårdsparkens øvre del etter gjenåpning i 2017. Aktivitetskoordinator mv.
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 07.03.17
- Etablering av positive aktiviteter i Nygårdsparkens øvre del etter gjenåpning i 2017. Aktivitetskoordinator mv.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 23.02.17
- Etablering av positive aktiviteter i Nygårdsparkens øvre del etter gjenåpning i 2017. Aktivitetskoordinator mv.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 18.01.2017
- Lek BB Nygårdsparken øvre del
- Etablering av positive aktiviteter i Nygårdsparkens øvre del etter gjenåpning i 2017. Aktivitetskoordinator mv.
- Tilleggsopplysninger KMBYsak 78-17 vedr. Etablering av positive aktiviteter i Nygårdsparkens øvre del etter gjenåpning i 2017, Aktivitetskoordinator mm<< Tilbake