Saksnr.  89/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Budsjett 2017: Justering av anslag på frie inntekter (skatt/rammetilskudd) og driftsbudsjett i bygg-etatene EBE og EBF og i Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Budsjett 2017: Justering av anslag på frie inntekter (skatt/rammetilskudd) og driftsbudsjett i bygg-etatene EBE og EBF og i Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 08.03.17
- Budsjett 2017: Justering av anslag på frie inntekter (skatt/rammetilskudd) og driftsbudsjett i bygg-etatene EBE og EBF og i Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 23.02.17
- Budsjett 2017: Justering av anslag på frie inntekter (skatt/rammetilskudd) og driftsbudsjett i bygg-etatene EBE og EBF og i Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
- Innstilling/vedtak<< Tilbake