Saksnr.  71/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Høringsuttalelse om Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Høringsuttalelse om Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene
- Innstilling/vedtak
Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017 07.03.17
- Høringsuttalelse om Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 07.03.17
- Høringsuttalelse om Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 23.02.17
- Høringsuttalelse om Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Høring - NOU 201618 Hjertespråket - forslag til lovverk<< Tilbake