Saksnr.  90/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Søknad om fritak for eiendomsskatt fra gnr 121, bnr 339, Harald Skjolds veg 77, Bergen Roklubb

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Søknad om fritak for eiendomsskatt fra gnr 121, bnr 339, Harald Skjolds veg 77, Bergen Roklubb
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 08.03.17
- Søknad om fritak for eiendomsskatt fra gnr 121, bnr 339, Harald Skjolds veg 77, Bergen Roklubb
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 23.02.17
- Søknad om fritak for eiendomsskatt fra gnr 121, bnr 339, Harald Skjolds veg 77, Bergen Roklubb
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Søknad om fritak for eiendomsskatt gnr121 bnr.337 Bergens Roklub (Harald Skjoldsvei 77)<< Tilbake