Saksnr.  78/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 08.03.17
- Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 23.02.17
- Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Brev fra Statens vegvesen Region vest av 25.01. 2017 med vedlegg<< Tilbake