Saksnr.  67/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Høringsuttalelse - Forslag til endring i kart- og planforskriften

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Høringsuttalelse - Forslag til endring i kart- og planforskriften
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Høringsuttalelse - Forslag til endring i kart- og planforskriften
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 23.02.17
- Høringsuttalelse - Forslag til endring i kart- og planforskriften
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Høringsskriv. Brev datert 20.12.2016 fra KMD
- Høringsnotat 16/3928 Forslag til endringer i kart- og planforskriften
- Innspill til høringssvar fra Plan- og bygningsetaten, datert 31.01.2017
- Uttalelse fra Bymiljøetaten , datert 25.01.17<< Tilbake