Saksnr.  77/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Bergensprogrammet - justering av takster i bomringen på grunn av inntektsbortfall

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Bergensprogrammet - justering av takster i bomringen på grunn av inntektsbortfall
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Bergensprogrammet - justering av takster i bomringen på grunn av inntektsbortfall
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 08.03.17
- Bergensprogrammet - justering av takster i bomringen på grunn av inntektsbortfall
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 16.02.17
- Bergensprogrammet - justering av takster i bomringen på grunn av inntektsbortfall
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Brev fra Statens vegvesen av 21.12. 2016<< Tilbake