Saksnr.  69/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Høringsuttalelse - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Høringsuttalelse - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 07.03.17
- Høringsuttalelse - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 16.02.17
- Høringsuttalelse - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Høringsbrev - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
- Høringsnotat - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)<< Tilbake