Saksnr.  85/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Justeringer og mindre endringer i diverse reglement for bystyrets organer

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Justeringer og mindre endringer i diverse reglement for bystyrets organer
- Innstilling/vedtak
Komite for fullmakter og politisk styringssystem før august 2017 07.03.17
- Justeringer og mindre endringer i diverse reglement for bystyrets organer
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene»
- Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene»<< Tilbake