Saksnr.  79/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet 2017-2020

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet 2017-2020
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet 2017-2020
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 08.03.17
- Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet 2017-2020
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 07.03.17
- Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet 2017-2020
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 02.02.17
- Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet 2017-2020
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Klima- og miljøplan Bergen kommunes virksomhet 2017-2020
- Klimafotavtrykk Bergen kommune 2015<< Tilbake