Saksnr.  75/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Handlingsplan for landbruk 2017-2020

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Handlingsplan for landbruk 2017-2020
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Handlingsplan for landbruk 2017-2020
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 08.03.17
- Handlingsplan for landbruk 2017-2020
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 02.02.17
- Handlingsplan for landbruk 2017-2020
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Handlingsplan for landbruk 2017-2020
- Fagnotat datert 15. desember 2016
- Høringsuttalelse fra VA-etat
- Høringsuttalelse fra Byantikvaren
- Uttalelsel fra Framnes gård
- Høringsuttalelse fra Grønn etat
- Innspill til Handlingsplan for landbruk
- Høringsuttalelse Landbruksplan fra Alvøen gård
- Høringsuttalelse Handlingsplan for landbruk fra Bergen Bondelag
- Høringsuttalelse Handlingsplan for landbruk fra Etat for plan og geodata
- Høringsuttalelse til landbruksplan fra Naturvernforbundet i Hordaland
- Høringsuttalelse fra Etat for plan- og geodata<< Tilbake