Saksnr.  81/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Ytrebygda. Gnr. 121, Bnr. 23 og 359 m.fl., Solbø og Høghaugen boligområde, ArealplanID 64250000, 2.gangs behandling

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Ytrebygda. Gnr. 121, Bnr. 23 og 359 m.fl., Solbø og Høghaugen boligområde, ArealplanID 64250000, 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Ytrebygda. Gnr. 121, Bnr. 23 og 359 m.fl., Solbø og Høghaugen boligområde, ArealplanID 64250000, 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 19.01.17
- Ytrebygda. Gnr. 121, Bnr. 23 og 359 m.fl., Solbø og Høghaugen boligområde, ArealplanID 64250000, 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat 2. gangs behandling datert 250416
- Merknader til fagnotat
- Plankart datert 20.04.2016
- Reguleringsbestemmelser datert 13.04.2016
- Planskildring datert 13.04.2016
- Illustrasjonsplan datert 15.03.2016
- Terrengsnitt A, B og C, datert 01.04.2016
- Fotomontasje retning sør, udatert
- Fotomontasje retning øst, udatert
- Fotomontasje retning nord, udatert
- Fotomontasje retning vest-nordvest, udatert
- Fotomontasje retning vest, udatert
- 3D-illustrasjoner
- Soldiagrammer datert 2015
- ROS-analyse datert 06.06.2013
- Kulturminnedokumentasjon datert 28.05.2015
- VA-rammeplan datert 17.06.2015
- Merknadsskjema offentlig ettersyn, datert 08.04.2016
- Merknadskart offentlig ettersyn
- Advokatnotat nabomerknadene, datert 22.01.2016
- KPA-innspill inkl. vestlige deler av planområdet.pdf
- Presentasjon KMBYsak 67
- Kartvedlegg justert byggegrense
- Notat - Solbø og Høghaugen<< Tilbake