Saksnr.  70/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Høringsuttalelse fra Bergen kommune til forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17).

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Høringsuttalelse fra Bergen kommune til forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17).
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Høringsuttalelse fra Bergen kommune til forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17).
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 02.02.17
- Høringsuttalelse fra Bergen kommune til forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17).
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 01.12.2016
- Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift ( TEK17), e-post datert 10.11.16.
- Uttalelse fra KRFF til sak 71-17 til KMBY 090317
- E-Postmelding<< Tilbake