Saksnr.  83/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 12.01.17
- Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 22.12.16
- Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, 2.gangs planforslag, datert 180216
- Plankart 11.01.16
- Reguleringsbestemmelser 11.01.16
- Planbeskrivelse 11.01.16
- Merknadskommentarer og oppsummering av endringer 09.12.15
- Illustrasjonsplan 17.01.16
- 3D illustrasjoner
- Snitt
- Sol og skygge, eksisterende
- Sol og skygge, planlagt situasjon
- Veiprofiler f_SV1 12.11.15
- Kulturminnedokumentasjon
- Skredvurderinger
- Støyrapport
- VA-kart
- VA-rapport
- Presentasjon ifm muntlig innlegg i sak 5-17 til KMBY 100117 Vollavegen boliger
- KMBY-sak 5/17 Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger Reguleringsplan- Byrådens vurdering av revidert forslag fremlagt i KMBY's formøte 10. januar 2017<< Tilbake