Saksnr.  335/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Rokkeringer i komiteer for Høyre.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Rokkeringer i komiteer for Høyre.
- Innstilling/vedtak
Forretningsutvalget før august 2017 13.12.16
- Rokkeringer i komiteer for Høyre.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Saksprotokoll , FORUTV, 279-16, 20161213, Rokkeringer i komiteer for Høyre.<< Tilbake