Saksnr.  334/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Linda Ystebø (KrF). Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Bergen forliksråd, Avdeling III. Suppleringsvalg.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Linda Ystebø (KrF). Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Bergen forliksråd, Avdeling III. Suppleringsvalg.
- Innstilling/vedtak
Forretningsutvalget før august 2017 29.11.16
- Linda Ystebø (KrF). Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Bergen forliksråd, Avdeling III. Suppleringsvalg.
- Innstilling/vedtak<< Tilbake