Saksnr.  312/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Kjøreplan og saker til gjennomsyn BEBY 141216

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Kjøreplan og saker til gjennomsyn BEBY 141216
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Kjøreplan bystyret 14.12.16
- Kjøreplan bystyret 14.12.16 oppdatert pr 08.12.16
- Orienteringsskriv - Konstituering av byrådet og tildeling av fagfullmakter til byråd Vigdis Anita Gåskjenn
- Konstituering av byrådet og tildeling av fagfullmakter til byråd Vigdis Anita Gåskjenn
- FULLMAKTER FOR BYRÅD FOR HELSE OG OMSORG Vedtatt av byrådet i møte 22.oktober 2015 i sak 1345-15
- Vedtaksskriv , BR2, 1370-16, 20161206, Konstituering av byrådet og tildeling av fagfullmakter til byråd Vigdis Anita Gåskjenn
- Kjøreplan bystyret 14.12.16 oppdatert pr 13.12.16<< Tilbake