Saksnr.  329/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Gunn Vivian Eide (V). Søknad om midlertidig permisjon fra vervet som varamedlem i kontrollutvalget. Suppleringsvalg.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Gunn Vivian Eide (V). Søknad om midlertidig permisjon fra vervet som varamedlem i kontrollutvalget. Suppleringsvalg.
- Innstilling/vedtak
Forretningsutvalget før august 2017 29.11.16
- Gunn Vivian Eide (V). Søknad om midlertidig permisjon fra vervet som varamedlem i kontrollutvalget. Suppleringsvalg.
- Innstilling/vedtak<< Tilbake