Saksnr.  313/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven m.v.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven m.v.
- Innstilling/vedtak
Komite for helse og sosial før august 2017 30.11.16
- Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven m.v.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven m.v.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Høringsbrev - Endringer i barneloven mv. om bedre beskyttelse av barn
- Høringsnotat - Endringer i barneloven mv. om bedre beskyttelse av barn<< Tilbake