Saksnr.  311/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Godkjenning av protokoll fra BEBY 161116

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Godkjenning av protokoll fra BEBY 161116
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Protokoll. BEBY, 161116 1200, Bystyremøte.<< Tilbake