Saksnr.  330/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Tone Sørfonn Moe (A). Melding om flytting. Suppleringsvalg.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Tone Sørfonn Moe (A). Melding om flytting. Suppleringsvalg.
- Innstilling/vedtak
Forretningsutvalget før august 2017 29.11.16
- Tone Sørfonn Moe (A). Melding om flytting. Suppleringsvalg.
- Innstilling/vedtak<< Tilbake