Saksnr.  323/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Avgiftsparkering i Bergen kommune – revisjon av hjemmelsgrunnlag

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Avgiftsparkering i Bergen kommune – revisjon av hjemmelsgrunnlag
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Avgiftsparkering i Bergen kommune – revisjon av hjemmelsgrunnlag
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 30.11.16
- Avgiftsparkering i Bergen kommune – revisjon av hjemmelsgrunnlag
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Avgiftsparkering i Bergen kommune – revisjon av hjemmelsgrunnlag
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 14.11.2016<< Tilbake