Saksnr.  327/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Valg av revisor - forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Valg av revisor - forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- Innstilling/vedtak
Kontrollutvalget før august 2017 22.11.16
- Valg av revisor - forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- Innstilling/vedtak<< Tilbake