Saksnr.  326/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Kommunal garanti for Fana IL, fotball klubbhus m.m

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Kommunal garanti for Fana IL, fotball klubbhus m.m
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 30.11.16
- Kommunal garanti for Fana IL, fotball klubbhus m.m
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Kommunal garanti for Fana IL, fotball klubbhus m.m
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Søknad om kommunal garanti - Fana IL, fotball
- Søknad om leieavtale - Fana IL, fotball
- Tilsagn 1 fra långiver
- Tilsagn 2 fra långiver
- Festeavtale<< Tilbake