Saksnr.  318/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Høringsuttalelse - konseptvalgutredning (KVU) for Rv 7 og Rv 52, Gol-Voss

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Høringsuttalelse - konseptvalgutredning (KVU) for Rv 7 og Rv 52, Gol-Voss
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Høringsuttalelse - konseptvalgutredning (KVU) for Rv 7 og Rv 52, Gol-Voss
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Høringsuttalelse - konseptvalgutredning (KVU) for Rv 7 og Rv 52, Gol-Voss
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Rapport fra Statens vegvesen av 01.09. 2016, "Konseptvalgutredning for rv. 7 og rv. 52, Gol-Voss<< Tilbake