Saksnr.  320/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid
- Innstilling/vedtak
Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017 29.11.16
- Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Barnehagebruksplan 2016-2030, Høringsutkast
- Barnetallsprognose for Bergen kommune, 2016-2030
- Høringsuttalelse - SU Sæterdal barnehage
- Høringsuttalelse - SU Sælen oppveksttun avd barnehage
- Høringsuttalelse - SU Seljedalen barnehage
- Høringsuttalelse - SU Nebbestølen barnehage
- Høringsuttalelse - SU Myrholtet barnehage
- Høringsuttalelse - SU Marken barnehage avd Birkebeiner
- Høringsuttalelse - Ansatte i Marken barnehage
- Høringsuttalelse - SU Lyshovden oppveksttun
- Høringsuttalelse - SU Laksevåg barnehage
- Høringsuttalelse - SU Klosteret barnehage
- Høringsuttalelse - SU Iristunet barnehage
- Høringsuttalelse - Ansatte i Iristunet barnehage
- Høringsuttalelse - SU Gullstølsbotn barnehage
- Høringsuttalelse - SU Granebo Radiostasjonen naturbarnehage
- Høringsuttalelse - SU Bønes barnehage
- Høringsuttalelse - SU Brinken barnehage
- Høringsuttalelse - SU Bjørgedalen barnehage
- Høringsuttalelse - SU FAU Flaktveit barnehage
- Høringsuttalelse - Styrere i Laksevåg bydel
- Høringsuttalelse - Bjørndalsskogen borettslag
- Høringsuttalelse - Spiren barnehage
- Høringsuttalelse - PBL vedr Spiren barnehage
- Høringsuttalelse - NLA Høgskolen
- Høringsuttalelse - KIDSA barnehager
- Høringsuttalelse - Helgatun barnehage
- Høringsuttalelse - Gnist barnehager
- Høringsuttalelse - Eventus barnehager AS
- Høringsuttalelse - Bergen barneasyl
- Høringsuttalelse - Akasia barnehage AS
- Høringsuttalelse - Advokat Harris. Strømme Gård uybygging AS
- Høringsuttalelse - Utdanningsforbundet
- Høringsuttalelse - Privatperson Randi Fedeler
- Høringsuttalelse - Norges blindeforbund Hordaland
- Høringsuttalelse - Hovedverneombudet BBSI
- Høringsuttalelse - Fagforbundet i Bergen
- Høringsuttalelse - Trafikketaten
- Høringsuttalelse - Slettebakken skole
- Høringsuttalelse - Ny-Krohnborg skole
- Høringsuttalelse - Lone skule
- Høringsuttalelse - Grønn etat
- Høringsuttalelse - Etat for utbyggingsavtaler
- Høringsuttalelse - Etat for plan og geodata
- Høringsuttalelse - Byrådsavdeling for helse og omsorg
- Høringsuttalelse - Byrådsavdeling for klima, kultur og næring
- Særutskrift fra drøftingsmøtet med organisasjonene 2. november 2016
- Korrigert saksprotokoll , KKIO, 102-16, 20161129, Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid
- Korrigert saksprotokoll (pr 131216) , KKIO, 102-16, 20161129, Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid<< Tilbake