Saksnr.  325/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Kommunal garanti for AIL Frøya for spillemidler ved bygging av basketballhall

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Kommunal garanti for AIL Frøya for spillemidler ved bygging av basketballhall
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 30.11.16
- Kommunal garanti for AIL Frøya for spillemidler ved bygging av basketballhall
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Kommunal garanti for AIL Frøya for spillemidler ved bygging av basketballhall
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Søknad om kommunal garanti - AIL Frøya
- Søknad om vederlagsfri festeavtale av kommunal grunn, Gnr. 27/Bnr 88, fra AIL Frøya
- Søknad om festeavtale
- Basketballhall på Tjønnen/Melkeplassen - Bergen kommune - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
- Tegninger<< Tilbake