Saksnr.  324/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler – etablering og drift

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler – etablering og drift
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 30.11.16
- Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler – etablering og drift
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler – etablering og drift
- Innstilling/vedtak<< Tilbake