Saksnr.  322/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Svar på innbyggerforslag - omlegging av gjennomgangstrafikk i Øvregaten

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Svar på innbyggerforslag - omlegging av gjennomgangstrafikk i Øvregaten
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Svar på innbyggerforslag - omlegging av gjennomgangstrafikk i Øvregaten
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Svar på innbyggerforslag - omlegging av gjennomgangstrafikk i Øvregaten
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Notat fra Plan- og bygningsetaten av 7. oktober 2016
- Innbyggerforslag, sak til Forretningsutvalget av 11. juli 2016
- Vedtak i Forretningsutvalget av 16. august 2016<< Tilbake