Saksnr.  321/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen
- Innstilling/vedtak
Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017 29.11.16
- Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Særutskrift fra drøftingsmøtet vedr. justering av opptaksordning den 2.11.2016<< Tilbake