Saksnr.  286/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Høringsuttalelse - forslag til sentral forskrift om midlertidig økte bompengetakster

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 16.11.16
- Høringsuttalelse - forslag til sentral forskrift om midlertidig økte bompengetakster
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 03.11.16
- Høringsuttalelse - forslag til sentral forskrift om midlertidig økte bompengetakster
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Høringsuttalelse - forslag til sentral forskrift om midlertidig økte bompengetakster
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 6. oktober 2016
- Forslag til forskrift om midlertidig økte bompengetakster i Bergen, udatert<< Tilbake