Saksnr.  328/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Ragnhild Hoff Eilertsen (A). Søknad om midlertidig fritak fra verv i forbindelse med utenlandsstudier. Suppleringsvalg.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 14.12.16
- Ragnhild Hoff Eilertsen (A). Søknad om midlertidig fritak fra verv i forbindelse med utenlandsstudier. Suppleringsvalg.
- Innstilling/vedtak
Forretningsutvalget før august 2017 29.11.16
- Ragnhild Hoff Eilertsen (A). Søknad om midlertidig fritak fra verv i forbindelse med utenlandsstudier. Suppleringsvalg.
- Innstilling/vedtak<< Tilbake