Saksnr.  303/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Fana, Gnr. 7, Bnr. 15 mfl., Helgeseter boliger, forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling. Arealplan-ID 63760000

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 16.11.16
- Fana, Gnr. 7, Bnr. 15 mfl., Helgeseter boliger, forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling. Arealplan-ID 63760000
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 03.11.16
- Fana, Gnr. 7, Bnr. 15 mfl., Helgeseter boliger, forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling. Arealplan-ID 63760000
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 11.10.16
- Fana, Gnr. 7, Bnr. 15 mfl., Helgeseter boliger, forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling. Arealplan-ID 63760000
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, 2. gangs behandling
- Plankart, datert 10.05.16
- Reguleringsbestemmelser, datert 21.07.16,
- Forslagsstillers planbeskrivelse, datert 10.05.16,
- Merknadskommentarer og oppsummering av endringer, datert 27.01.16,
- Illustrasjonsplan, datert 26.01.16,
- Snitt B og C_26.01.2016
- Snitt D og E_26.01.2016
- Illustrasjoner, datert 05.02.16
- Fotomontasje mot sør BBB2_05.02.2016
- Fotomontasje mot vest fra Rinddalen_05.02.2016
- Fotomontasje mot øst BBB2_05.02.2016
- Sol- og skyggeillustrasjoner eksisterende_sist rev 27.04.2016
- Sol- og skyggeillustrasjoner planlagt_sist rev 27.04.2016
- Uteoppholdsareal med sol og skygge jevndøgn_05.02.2016
- Lengde- og tverrprofiler veg, 26.05.15
- Skredfarervurdering, datert 071114,
- VA-rammeplan, datert mai 2016<< Tilbake