Saksnr.  271/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanID 64100000, ny 2.gangs behandling

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 19.10.16
- Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanID 64100000, ny 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 06.10.16
- Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanID 64100000, ny 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 22.09.16
- Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanID 64100000, ny 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 28.6.16
- Plankart, datert 270516
- Forslag til planbestemmelser, datert 270516
- Forslagsstillers planbeskrivelse, datert 270516
- Illustrasjonsplan, datert 270516
- Snitt, datert 180316
- Merknadskart, begrenset høring
- Merknadsoppsummeringskjema, begrenset høring
- Merknadsoppsummeringskjema, offentlig ettersyn
- Perspektiv, datert 180316
- Solstudie, datert 180316
- Tegninger, intern funksjon
- VA-rammeplan<< Tilbake