Saksnr.  270/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Ytrebygda, gnr.119,bnr.75 mfl, Holtaåsen. Reguleringsplan. Nasjonal arealplan-ID 62540000.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 19.10.16
- Ytrebygda, gnr.119,bnr.75 mfl, Holtaåsen. Reguleringsplan. Nasjonal arealplan-ID 62540000.
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 06.10.16
- Ytrebygda, gnr.119,bnr.75 mfl, Holtaåsen. Reguleringsplan. Nasjonal arealplan-ID 62540000.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 22.09.16
- Ytrebygda, gnr.119,bnr.75 mfl, Holtaåsen. Reguleringsplan. Nasjonal arealplan-ID 62540000.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 7.7.16
- Plankart, datert 040516
- Fagetatens forslag til reguleringsbestemmelser, datert 070716
- Fagetatens forslag til bestemmelser med visning av endringer
- Forslagsstillers forslag til bestemmelser, datert 040216
- Forslagsstillers planbeskrivelse, datert 140416
- Illustrasjonsplan, datert 010216
- Snitt
- Illustrasjoner, datert 010216
- Sol og skygge
- Merknadskart, oppstart
- Merknadskart, offentlig ettersyn
- Merknadskart, begrenset høring
- Merknadsoppsummeringsskjema, oppstart
- Merknadsoppsummeringsskjema, offentlig ettersyn, redigert 030516
- Merknadsoppsummeringsskjema, begrenset høring
- ROS-analyse
- Notat, adkomstvei
- Notat, varmekabler
- Notat, varmekabler, vedlegg01
- Notat, veitrafikkstøy
- Lengdeprofil, vei
- Lengdeprofil, vei, vedlegg01
- Tverrprofil Plan
- Tverrprofil, A
- Tverrprofil, B
- Tverrprofil, C
- VA-rammeplan 1
- VA-rammeplan 2
- VA-rammeplan 3
- VA-rammeplan, notat
- Presentasjon ifm. muntlig innlegg i sak 267-16 i KMBY 041016
- Kommentarer vedr. byggesak Holtaåsen 20 ver_1
- Tilleggsopplysninger til bystyresak 270-16 Ytrebygda, gnr.119,bnr.75 mfl, Holtaåsen. Reguleringsplan. Nasjonal arealplan-ID 62540000, om skoledekning.<< Tilbake