Saksnr.  80/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Ytrebygda. Del av gnr 111, 114 og 34. Liland, Birkeland øvre. Kokstad øst. Områderegulering. Arealplan-ID 61130000. 2.gangs behandling

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Ytrebygda. Del av gnr 111, 114 og 34. Liland, Birkeland øvre. Kokstad øst. Områderegulering. Arealplan-ID 61130000. 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Ytrebygda. Del av gnr 111, 114 og 34. Liland, Birkeland øvre. Kokstad øst. Områderegulering. Arealplan-ID 61130000. 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 09.02.17
- Ytrebygda. Del av gnr 111, 114 og 34. Liland, Birkeland øvre. Kokstad øst. Områderegulering. Arealplan-ID 61130000. 2.gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 08.02.2016
- Plankart, datert 15.1.2016
- Reguleringsbestemmelser, datert 13.1.2016
- Merknader og innspill med fagetatens kommentarer
- Planbeskrivelse med KU datert 30.12.2015
- Støyrapport, datert 9.3.2015
- VA-rammeplan, datert 16.4.2012
- Vei- og trafikknotat, datert 25.5.2012
- Kokstad plantemeny, datert 2010
- Illustrasjonsplan Kokstadvegen 23
- Illustrasjonsplan Kokstaddalen 4 m.fl
- Brev fra Fylkesmannen i Hordaland som bekrefter at innsigelsene er trukket
- E-Postmelding fra statens vegvesen, datert 140316
- TILLEGGSNOTAT datert 07.03.2017<< Tilbake