Saksnr.  22/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 25.01.17
- Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 12.01.17
- Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 22.12.16
- Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 19.02.2016
- Utredningen "Byskikk byggehøyder" rapport frebruar 2016
- Byggehøyder i Bergen kommune - Forslag til kommuneplanbestemmelser, RBA-sak 39/16
- Saksprotokoll fra Rådet for byforming og arkitektur sak 39/16
- Tilleggsnotat til KMBY-sak 10/17 Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder
- KORRIGERT saksprotokoll , KMBY, 10-17, 20170112, Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder<< Tilbake