Saksnr.  86/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Høringsuttalelse- Avfalls- og ressursstrategi for BIR (2016-2020).

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 20.04.16
- Høringsuttalelse- Avfalls- og ressursstrategi for BIR (2016-2020).
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 07.04.16
- Høringsuttalelse- Avfalls- og ressursstrategi for BIR (2016-2020).
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.03.16
- Høringsuttalelse- Avfalls- og ressursstrategi for BIR (2016-2020).
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, dater 19.januar 2016.
- Høringsbrev
- Høring - Avfalls- og ressursstrategi for BIR ( 2016-2020)
- Notat, Byrådsavdelling for klima, kultur og næring v/klimaseksjonen.<< Tilbake