Saksnr.  20/15  i Bergen bystyre før august 2017:

Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 26.01.15
- Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014
- Innstilling/vedtak
Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017 05.01.15
- Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.11.14
- Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Kvalitetsmelding barnehage 2013-2014
- Koordinert opptak - en presisering
- Aktivitetsplan VÅR 2014- Sammen for kvalitet - barnehage
- Særutskrift fra drøftingsmøte onsdag 12. november<< Tilbake