Saksnr.  164/14  i Bergen bystyre før august 2017:

Privat forslag fra Endre Tvinnereim (BY) om utslippsdifferensiering av bompenger, unntak fra kjørerestriksjoner og lavutslippssoner

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 18.06.14
- Privat forslag fra Endre Tvinnereim (BY) om utslippsdifferensiering av bompenger, unntak fra kjørerestriksjoner og lavutslippssoner
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 05.06.14
- Privat forslag fra Endre Tvinnereim (BY) om utslippsdifferensiering av bompenger, unntak fra kjørerestriksjoner og lavutslippssoner
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Byrådets vurdering av privat forslag fra Endre Tvinnereim (BY) om utslippsdifferensiering av bompenger m.v.
- Sak 264-14 for Forretningsutvalget, - privat forslag fra Endre Tvinnereim (BY) om utslippsdifferensiering av bompenger m.v.
- Privat forslag om utslippsdifferensiering av bompenger, unntak fra kjørerestriksjoner og lavutslippssoner (byluftmerke)<< Tilbake