Bergenhus gnr 166 bnr 1676 m.fl. Store Lungegårdsvann, plan-ID 63490000. Planoppstart og planprogram til høring

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017 30.01.14
- Bergenhus gnr 166 bnr 1676 m.fl. Store Lungegårdsvann, plan-ID 63490000. Planoppstart og planprogram til høring
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 28.11.13
- Forslag til planprogram, datert november 2013
- Forslag til planavgrensning, datert 25.11.13<< Tilbake