Navn på ett av stoppestedene på bybanen

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Nedlagt - Fana bydelsstyre 19.05.09
- Saksfremstilling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- 200900065-10.pdf
- Kart Hop-Troldhaugen<< Tilbake