Gi navn til stoppesteder og tunneler på Bybanen

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Nedlagt - Årstad bydelsstyre 03.12.08
- Saksfremstilling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- bybanekartaarstad
- qbeE5.txt
- 200415034-31.pdf<< Tilbake