Gi navn til stoppesteder på Bybanen

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Nedlagt - Bergenhus bydelsstyre 02.12.08
- Saksfremstilling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- 200415034-31.pdf
- bybanekarfbergenh<< Tilbake